• English
 • Tiếng Việt
 • 中文 (中国)
 • 한국어
 • 日本語
 • Phần lớn mọi người thích ở giữa lòng thiên nhiên và tận hưởng các món quà của thiên nhiên mang lại. Người ta chú ý nhiều về việc ăn uống lành mạnh và chắc là không chỉ có một lần bạn có suy ngẫm xem các sản phẩm bán trong các cửa hàng có hại hay không. Liên minh Châu Âu đã có nhiều cố gắng để đảm bảo cho thực phẩm có chất lượng cao nhất và đồng thời bảo vệ cho môi trường cùng cảnh quan. Khởi đầu của Chính sách nông nghiệp chung (WPR) đã có từ những năm 70 của thế kỷ XX và từ thời gian đó các cơ cấu kiểm tra và bảo vệ đang được phát triển ngày càng có hiệu lực hơn5.

   

  Các nguyên tắc và mục đích của Chính sách nông nghiệp chung (WPR) là gì?

  Liệu bạn có biết rằng trong năm 2019 tiền hỗ trợ cho nông dân ở Liên minh Châu Âu đã lên đến 58,82 tỷ euro hay không? Đó là khoảng 35% của toàn bộ ngân sách trên 160 tỷ! Nhờ vậy Liên minh tạo điều kiện cho rất nhiều hoạt động đảm bảo việc tiếp cận thường xuyên với thực phẩm chất lượng cao, các hoạt động này trong đó có bao gồm việc hỗ trợ thu nhập cho nông dân, việc chống lại việc thay đổi của khí hậu và việc duy trì động lực cho xã hội ở nông thôn6. Điều này chứng tỏ là trong cặp mắt của các chuyên gia trên thế giới, việc bảo vệ mội trường tự nhiên và những người đang sống ở đó là quan trọng ra sao.

  Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Liên minh Châu Âu đã soạn thảo ra các thực hành tốt mà mỗi quốc gia của Liên minh Châu Âu phải tuân thủ. Chủ yếu là việc áp dụng các phương pháp giảm thiểu tối đa ảnh hưởng không tốt của nông nghiệp lên thiên nhiên xung quanh chúng ta. Đó ví dụ như là một nền nông nghiệp cân bằng, duy trì đồng cỏ hay các đòi hỏi khắc nghiệt về chất lượng canh tác3. Nó cũng chăm lo cho các tiêu chuẩn vệ sinh cao, ví dụ như quản lý nước thải và dùng đúng các phương tiện bảo vệ.

   

  Các thực hành nông nghiệp đúng ở Liên minh Châu Âu trông ra sao?

  Từ đầu kể từ khi có thỏa thuận, trước hết người ta đặt ra vấn đề giáo dục tương ứng và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của những người nông dân. Việc hiện thực hóa chúng cho những người nông dân có cơ hội và có được kiến thức mới về nền nông nghiệp có năng suất cao hơn và việc bảo vệ môi trường gần gũi nhất của họ. Con người được giáo dục tốt sẽ thành người hiểu biết và bắt đầu tự cảm thấy nhu cầu chăm lo cho hành tinh của chúng ta.

  Mức độ nhận thức cao chúng ta cũng có thể quan sát được trong lĩnh vực bảo vệ nguồn nước1 – người nông dân ngày càng biết nhiều và áp dụng các thực hành ngăn ngừa ô nhiễm2.

   

  Việc giáo dục từng bước, có hiệu quả cùng với việc trợ cấp làm cho hoạt động nông nghiệp trở thành vùng được bảo vệ và tạo ra các của cải công về môi trường, và qua đó mở rộng khái niệm truyền thống về của cải công4. Nhờ kết quả của các hoạt động này cả Bạn cũng được hưởng lợi! Các thức ăn mà bạn ăn và cho người thân của mình ăn có chất lượng cao hơn, và thiên nhiên bao quanh Bạn có thể tiếp tục đẹp!

   

   

   

  Nguồn:
  1. Hołownicki, R., Doruchowski, G., Godyń, A., & Świechowski, W. (2011). Technika ochrony roślin w dyrektywach UE. Inżynieria Rolnicza, 15, 75-84.
  2. Jurczuk, S., Łempicka, A., & Rydałowski, M. (2008). Poziom świadomości rolników ze zlewni Utraty w zakresie zanieczyszczenia wód środkami ochrony roślin na tle wybranych zlewni w krajach UE. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 8, 45-62.
  3. Kania, J. (2006). Programy rolno-środowiskowe i zasady dobrej praktyki rolniczej jako możliwości optymalnego gospodarowania i ochrony dolin rzecznych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, (4/1).
  4. Król, M. A. (2017). Ocena modelu prawnej ochrony środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej. Studia Iuridica Lublinensia, 26(1), 227-254. 
  5. https://www.gov.pl/web/wprpo2020/cele-wpr1
  6. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_pl

  Hiện nay trên địa bàn các quốc gia của Liên minh Châu Âu việc chăn nuôi heo với tiêu chuẩn cao đang vượt lên đầu, nó quan tâm đến chất lượng tốt nhất và độ an toàn của thịt heo, kết nối các công nghệ hiện đại với truyền thống và giữ cân bằng đầy đủ trong chăn nuôi. Nhờ đó, việc chăn nuôi của châu Âu nổi bật trên nền của cuộc cạnh tranh trên thế giới!

   

  Đặc điểm của nơi nuôi.

  Việc chọn vị trí, xây dựng và khai thác các trang trại chăn nuôi gia súc được quy định chặt chẽ theo các điều luật và các đòi hỏi1, nó buộc người nông dân phải có nghĩa vụ xin được các loại quyết định và giấy phép khác nhau, cũng như trình bày các phân tích chi tiết về hậu quả tác động lên môi trường của việc chăn nuôi trong các giai đoạn khác nhau để thực hiện nó. Nên nhớ rằng việc có chất lượng cao trong chăn nuôi ở Liên minh Châu Âu không được gây ảnh hưởng xấu cho môi trường thiên nhiên.

   

  Việc chăn nuôi ở tiêu chuẩn cao trông ra sao – các tiêu chuẩn chăn nuôi của châu Âu!

  Nhờ văn bản phối hợp là Chỉ thị số 2008/120/WE ra ngày 18/12/2008 1 , người ta đã hệ thống hóa tất cả các đòi hỏi về pháp lý liên quan trực tiếp đến việc duy trì tình trạng sống tốt cho gia súc. Mỗi con vật tại nơi chăn nuôi được đảm bảo tự do vận động. Vì con heo trong các điều kiện tự nhiên sống thành đàn nên ta cần đảm bảo cho chúng cái gọi là tính đa dạng của môi trường. Để chăm lo đến điều kiện sống tốt cho súc vật, những người chăn nuôi đảm bảo cho chúng một diện tích thích hợp, nhờ vậy chúng có thể duy trì lối sống tự nhiên của mình.

  Tại sao việc cho heo ăn gì là rất quan trọng?

  Tuy nhiên điều quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng cao của thức ăn cho gia súc và việc uống nước thoải mái, nhờ đó con vật có thể thích ứng việc ăn của mình theo nhu cầu sinh học tự nhiên.

  Thức ăn dùng nuôi heo phải cân đối về thành phần và chứa các chất dinh dưỡng cần thiết để lớn và phát triển đầy đủ. Do vậy trong chăn nuôi heo ở châu Âu người ta dùng các thức ăn cho gia súc chất lượng cao, thỏa mãn mọi đòi hỏi có trong NGHỊ ĐỊNH (WE) số 183/2005 của QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ra ngày 12/01/2005 quy định các đòi hỏi về vệ sinh của thức ăn cho gia súc2.

  Cần rất chú ý đến chất lượng nước cho heo uống. Nó phải thỏa mãn mọi chuẩn đối với nước uống dùng cho con người.

   

  Việc chăn nuôi gia súc phải làm trong các tòa nhà như thế nào?

  Nơi chăn nuôi phải là một khu vực hoàn toàn không có chướng ngại vật gì. Lượng diện tích tự do tính theo mỗi đầu gia súc phụ thuộc ví dụ như vào trọng lượng của nó. Trong trường hợp heo con hay mỗi đầu heo nuôi tại nơi nuôi thì ngoài chỗ riêng, nó phải trong khoảng từ 0,15-1,00 m2. Tiếp theo mỗi heo cái và/hoặc heo nái, nuôi theo đàn thì diện tích mặt sàn tương ứng phải là 1,64 i 2,25 m2. Người nuôi có trách nhiệm đảm bảo đủ chỗ thích hợp cho mỗi con vật để nó có thể tự do di chuyển. Các bức tường của tòa nhà phải được giữ ấm thích hợp để đảm bảo nhiệt độ thoải mái cho súc vật. Cần chăm lo về vệ sinh của tòa nhà vì heo là loài vật rất ưa sạch.

  Theo luật hiện hành1 người ta cấm xây dựng các nơi súc vật bị trói buộc. Các chủ nhân trại nuôi heo có trách nhiệm đảm bảo cho súc vật các điều kiện về môi trường tương ứng, điều này sẽ làm cho thịt có chất lượng cao. Các điều kiện về vi khí hậu trong các tòa nhà và nơi nuôi heo tác động cả theo con đường vật lý, cũng như hóa học và sinh học đến tình trạng sức khỏe cho súc vật cũng như có được kết quả sản xuất.

   

  Việc theo dõi chất lượng của các đơn vị kiểm tra trông ra sao?

  Để giữ cho mức chăn nuôi cao nhất người ta tiến hành việc kiểm tra chất lượng và tình trạng sống tốt của gia súc một cách có hệ thống. Mỗi quốc gia thành viên quy định các cơ quan theo dõi tương ứng:

  - về vấn đề bảo vệ môi trường  - Thanh tra bảo vệ môi trường;

  - về vấn đề bảo vệ sức khỏe cho súc vật và tình trạng sống tốt của gia súc – Thanh tra Dịch tễ.

  Mỗi người chăn nuôi có trách nhiệm tiến hành ghi sổ sách chăn nuôi chi tiết3.

   

  Việc chăn nuôi ở Liên minh Châu Âu nổi bật lên vì điều gì?

  Duy trì tình trạng sống tốt cho heo trong suốt cuộc đời con vật, đảm bảo các điều kiện tối ưu để phát triển và áp dụng các công nghệ hiện đại đã được kiểm nghiệm đã đưa việc chăn nuôi của châu Âu lên một mức hoàn toàn khác. Nhờ vậy thịt heo của Liên minh Châu Âu là một trong các loại thịt tốt nhất trên toàn thế giới4. Chăn nuôi ở châu Âu đảm bảo cho các con vật những điều kiện gần gũi nhất để sống như trong môi trường thiên nhiên.

  Chất lượng cao, ngon tuyệt và điều quan trọng nhất là độ an toàn của thịt heo của Liên minh Châu Âu – đó là sự đảm bảo cho bạn có các cảm hứng về vị không thể nào quên được!

   

   

  Nguồn:

  1. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj Chỉ thị của Hội đồng 2008/120/WE ngày 18/12/2008 quy định các chuẩn tối thiểu về bảo vệ heo
  2. NGHỊ ĐỊNH (WE) số 183/2005 của QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ra ngày 12/01/2005 quy định các đòi hỏi về vệ sinh của thức ăn cho gia súc
  3. Quyết định của Ủy ban 89/502/EWG ngày 18/07/1989 quy định các tiêu chuẩn về việc ghi chép sổ sách heo  giống nuôi thuần chủng.  
  4. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/pig-market-situation_en.pdf

  Bạn có biết rằng Liên minh Châu Âulà một trong những nhà sản xuất thịt gia cầm lớn nhất thế giới hay không? Sản lượng hàng năm đạt đến mức 13,5 tỷ tấn gia cầm. Tất cả nông dân ở châu Âu cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn thương mại đặc biệt được đặt ra cho nhu cầu của thị trường này.1

   

  Các con số về tiêu thụ gia cầm

  Mức tiêu thụ gia cầm trung bình theo đầu người là 25 kilogram mỗi năm. Hơn nữa, từ các nghiên cứu cho thấy trong vòng 20 năm gần đây, mức tiêu thụ thịt gia cầm của thế giới đã tăng lên thêm 20%. Người ta trông đợi là 40% của mức tăng đó sẽ đến từ châu Á.2 Nhu cầu như vậy là cực lớn. Trên cơ sở các số liệu của Eurostat 3  của năm 2020 ta thấy một trong những nhà xuất khẩu hàng đầu về gia cầm ở Liên minh Châu Âu là Ba Lan – với kết quả là 2,7 triệu tấn mỗi năm.

   

  Chất lượng cao của gia cầm

  Tuy nhiên việc sản xuất với quy mô lớn như vậy là một nhiệm vụ cực kỳ có trách nhiệm. Bởi vì mỗi ngày, trong nhiều gia đình của chúng ta, thịt gia cầm xuất hiện đều đặn trên đĩa ăn. Do vậy việc nó phải có chất lượng cao nhất là rất căn bản. Vì lý do đó, sức khỏe và điều kiện sống tốt của các con vật là một mối ưu tiên. Nhìn toàn cảnh trên thế giới thì các trang trại trực thuộc Liên minh Châu Âu đứng ở mức rất cao, thuộc lớp hàng đầu về mặt các tiêu chuẩn và các quy định theo luật xác định các hướng dẫn chi tiết liên quan đến nuôi các con vật.

   

  Nơi chăn nuôi gà lấy trứng

  Gà trước hết đòi hỏi được đối xử thích hợp. Gà ngày càng được nuôi thả nhiều hơn, con số gà trong các ổ cũng tăng lên một cách có hệ thống. Ví dụ, một trong rất nhiều các hướng dẫn thực hiện là cấm nuôi nhiều hơn 9 con gà trên một mét vuông. Hơn nữa, mỗi con gà phải có chỗ của mình trong ổ. Mỗi con vật cũng phải có lối vào không bị hạn chế tới chỗ thức ăn.

  Một trách nhiệm của các nhà sản xuất là khai báo mỗi một nơi nuôi gà cho các cơ quan chuyên trách ở các nước của Liên minh Châu Âu. Sau khi họ phân tích kỹ các điều kiện ở nơi nuôi thì đơn vị sản xuất mới nhận được một mã số của mình, theo đó có thể xác định nguồn gốc hàng hóa.4

   

  Gà đẻ trứng được cho ăn gì?

  Thức ăn nuôi gà phải đủ dinh dưỡng, thỏa mãn mọi nhu cầu của gà. Khi chuẩn bị thức ăn người ta chú ý đặc biệt đến lượng năng lượng trao đổi chất, lượng đạm hay các thành phần chất khoáng và a-xit amin. Thức ăn phải tươi, cho ăn trong điều kiện giữ vệ sinh và với số lượng thích hợp. Thêm vào đó, gà nuôi phải có lối thường xuyên tới chỗ uống nước sạch. Trong thành phần ví dụ về thức ăn trộn cho gà có thể có: ngô, lúa mì, yến mạch, vôi cho súc vật ăn, dầu của cây cải dầu, hạt của các cây họ đỗ.5

   

  Theo dõi về chất lượng của các đơn vị kiểm tra

  Việc theo dõi về chất lượng nơi nuôi gà được tổ chức rất quy củ. Việc này do các tiểu ban gồm đại diện của các chính phủ do một người đại diện của Ủy ban Châu Âu làm chủ tịch phụ trách. Các cuộc gặp gỡ được tổ chức đều đặn để thảo luận về tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến chăn nuôi. Chúng ta có thể tìm thấy tất cả các tiểu ban và các nhóm được thành lập vì mục đích này trên trang mạng chính thức của Liên minh Châu Âu ec.europa.eu.6

   

  Bạn thấy đấy, việc nuôi gia cầm trên địa bàn châu Âu đạt đến mức thực sự cao. Ta có nó nhờ rất nhiều quy định về luật và các thay đổi được đưa ra thường xuyên. Điều kiện sống tốt của vật nuôi đối với chúng tôi là một mối ưu tiên, nhờ vậy các thứ được sản xuất ra là an toàn và có chất lượng cao.

   

   

  Nguồn:

  1 - eur-lex.europa.eu (các chuẩn thương mại)

  2 - wattagnet.com (việc tiêu thụ gia cầm ở châu Á và trên thế giới)

  3 - eurostat.ec (sản xuất gia cầm)

  4 - ec.europa.eu (nơi nuôi gà đẻ trứng)

  5 - agrofakt.pl (thức ăn cho gà đẻ trứng)

  6 - ec.europa.eu (theo dõi về chất lượng)

  Những điểm ưu tiên của Liên minh Châu Âu trên các cánh đồng và vườn quả.

   

  Các tiêu chuẩn cao của châu Âu áp dụng trong canh tác và các phương pháp sản xuất tiền tiến trực tiếp chuyển thành chất lượng và độ an toàn của rau quả châu Âu.

  Giá trị dinh dưỡng và hương vị của rau quả châu Âu là một ưu tiên quan trọng nhất của Liên minh Châu Âu. Theo các tiêu chuẩn của châu Âu thì rau và quả có mặt trên thị trường phải có chất bổ và chín theo cách thích hợp và chuẩn xác.

   

  2,8 triệu hec-ta – đó là diện tích canh tác hoa quả trong Liên minh Châu Âu.

  2,1 triệu hec-ta tiếp theo là dành cho rau – theo các số liệu của Eurostat.

   

  Nếu tính đến mức độ lớn của việc sản xuất thì biểu tượng nền nông nghiệp của Liên minh có thể là quả táo.

   

  Chính là loại quả này mang lại những vụ thu hoạch lớn nhất trong Liên minh!

  Vào năm 2020, sản lượng thu hoạch táo trong toàn Liên minh Châu Âu là 10 711 000 tấn.

  Cũng trong năm này, việc sản xuất táo ở Ba Lan ước tính tăng 17% so với năm trước, tức là 3,4 triệu tấn.

  Cà chua là loại rau phổ biến nhất – thu hoạch trong năm ngoái khoảng 18,5 triệu tấn, tức 36 kg trên một đầu người dân của Liên minh Châu Âu.

  Nước Ba Lan trong năm 2018 theo các số liệu của Eurostat đã đứng thứ hai về mức sản xuất quả việt quất Mỹ ở Liên minh Châu Âu, chiếm 24% sản lượng của Liên minh. Việc phát triển canh tác loại quả này đã bắt đầu sau khi Ba Lan gia nhập Liên minh Châu Âu. Kể từ thời điểm đó cho đến vụ năm ngoái, sản lượng quả việt quất đã tăng từ 4 nghìn tấn đến trên 25 nghìn tấn.

   

   

  Lĩnh vực khoa học trên các cánh đồng canh tác của châu Âu.

   

  Trong việc canh tác rau ở Liên minh Châu Âu người ta sử dụng các kết quả làm việc trong nhiều năm của các nhà khoa học trồng trọt châu Âu và thế giới về các giống thực vật, chúng khác nhau về việc có ích cho các mục đích khác nhau (như để ăn sống, bảo quản, chế biến), thời vụ (độ sớm và mức lớn của thu hoạch), về các đòi hỏi nhiệt độ, mức chống chọi với sâu bệnh.

  Người ta áp dụng các phương pháp canh tác khác nhau: ở cánh đồng, trong các nhà kính, nhà giữ ấm bằng màng chất dẻo mỏng, thúc, canh tác gieo hạt ở nơi cố định hay nhổ cấy sang chỗ khác. Người ta dùng các biện pháp khác nhau để tăng sản lượng và cải thiện chất lượng của nó (ví dụ chiếu sáng thêm cho thực vật, tưới, các phương pháp bảo quản mới như để trong các nhà lạnh có kiểm soát bầu không khí) cùng với các phương tiện sản xuất khác nhau từ trong nước và nước ngoài.3

   

  Rau và quả có nguồn gốc từ Liên minh Châu Âu được sản xuất với lòng đam mê và kinh nghiệm của những người nông dân của chúng tôi có chất lượng cao, an toàn và là lựa chọn tuyệt ngon!

   

  Nguồn: