Facebook

Hoa quả và Rau

Rau quả châu Âu rất phong phú, nhiều chủng loại và có tinh hoa của các vị, hương thơm, màu tự nhiên của các sản phẩm xuất xứ từ canh tác truyền thống, và từ những nhà sản xuất lưu tâm đến chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn cao của Liên minh theo tinh thần khẩu hiệu „European Food – high quality, safe and full of taste!” (“Thực phẩm của châu Âu – chất lượng cao, an toàn và đầy mùi vị”).

Hoa quả và Rau