• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • CÁC CHẾ PHẨM từ thịt heo và thịt bò

    Có rất nhiều lựa chọn các sản phẩm thịt trên thị trường châu Âu. Thịt nguội xông khói là nhóm chế phẩm từ thịt hay được người tiêu dùng lựa chọn nhất. Phổ biến nhất là thịt nguội xông khói làm từ thịt heo, nhưng các chế phẩm từ gia cầm và các thịt hong khô và thịt khô ngày càng phổ biến.

    Một trong những mặt quan trọng nhất mà chúng ta đặc biệt chú ý đến là chất lượng của thịt. Người tiêu dùng khi chọn thịt nguội xông khói để ý đến chất lượng thịt cao của sản phẩm và gắn với nó là chất lượng tương ứng.