• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • ARONIA QUẢ ĐEN

    Cây nhiều năm, trồng ở các đồn điền. Bụi cây cao 2 đến 2,5 m, đặc biệt 3 m. Quả có màu xám sẫm, gần như đen, quả tròn và ngọt, ruột có hương thơm, quả phủ một lớp lông mịn. Quả tươi hay quả phơi khô có thành phần dinh dướng quý làm nguyên liệu.