• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • Chân giò

    Chân giò châu Âu là một phần chân trước hay sau của con heo. Thịt chân giò mọng nước, nhiều chất keo, gân bọc da quanh một xương to. Chân giò cần chế biến nhiệt thời gian lâu. Thường hay ra món dùng toàn bộ tức cả xương và da, nhưng cũng có thể dùng nó chế biến các món khác như ra-gu Hung. Nấu hay nướng lâu nó mềm và tuyệt ngon. Rất hợp với cải ngựa (horseradish) hay bắp cải hầm với carum (caraway).