• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • ĐÙI SAU PHẦN TRÊN

    Phần phía sau thân bò phía trên gồm: các thịt bắp, các phần róc từ xương và các phần gần đuôi.

    Dùng để chế biến các món nướng, rán hay hầm và làm món tatar.