• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • Phần lưng phía trước

    Phần lưng bò phía trước cùng với xương hay được gọi là phần giữa sườn. Nó có đặc điểm giòn và mọng nước, bao phủ bởi mỡ và các lớp màng. Phần lưng bò phía trước của châu Âu có thể dùng làm món steak, rump-steak và món bò cuốn. Chính từ phần này của mình bò ta có món steak nổi tiếng T-bone. Hơn nữa nó có thể kết hợp với các món nướng lò, hầm hay nướng trên than.