• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • QUẢ VIỆT QUẤT MỸ

    Cũng còn gọi là việt quất cao, bụi cây thuộc họ đỗ quyên. Quả ở dạng quả mọng màu tối xẫm, rất ngọt và tươi lâu. Cây bụi trồng ở vườn cạnh nhà hay ở các đồn điền.