• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • THĂN DƯỚI VÙNG GẦN ĐUÔI

    Phần ngay trước nửa sau gần đuôi có được sau khi tách khỏi mông và thăn sườn.

    Thịt mềm, dính và quý. Dùng làm món thịt miếng rán (steak) và chả rán viên, hay để nướng hầm, thịt đập mềm, món ra-gu và súp hay món đông có thịt-rau.