• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • THĂN GÀ GÔ

    Thịt màu trắng và dòn với cấu trúc rất mảnh,nó là một phần của ức gà với thời gian dùng nhiệt nhanh. Loại thịt lý tưởng để làm các món nướng trên than và rán.