• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • ỨC NGỖNG

    Thịt có màu hồng xẫm với một ít mỡ có cấu trúc chất lượng cao và vị thanh. Có thể làm món cốt-let tẩm bột rán hay nướng than. Ức ngỗng cũng có ở dạng thịt xông khói.