Facebook

An toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu

Việc an toàn thực phẩm là một bộ phận rất quan trọng của chính sách Liên minh Châu Âu. Việc bảo vệ sức khỏe được hiên thực hóa thông qua toàn bộ chuỗi nông-thực phẩm và bao hàm mọi giai đoạn của việc sản xuất thực phẩm từ nuôi trồng đến việc tiêu thụ. Các hoạt động này dựa trên việc ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm, quảng bá vệ sinh thực phẩm và tuyên truyền về đề tài thực phẩm, sức khỏe của thục vật cùng sức khỏe và trạng thái tốt của súc vật.

Chính sách Liên minh Châu Âu về an toàn thực phẩm có ba mục tiêu chính:

 • đảm bảo cho thực phẩm và thức ăn cho gia súc an toàn và có giá trị dinh dưỡng cao thích hợp,
 • đảm bảo mức cao cho việc bảo vệ sức khỏe và tình trạng tốt của súc vật và bảo vệ thực vật,
 • đảm bảo việc thông tin chính xác và rõ ràng về nguồn gốc, thành phần và nhãn mác và việc sử dụng của thực phẩm.

Nhờ các quy định của Liên minh, người tiêu dùng được đảm bảo có một trong các tiêu chuẩn chặt chẽ nhất trên thế giới về an toàn thực phẩm. Trong toàn bộ chuỗi nông nghiệp-thực phẩm có tiến hành các cuộc kiểm tra bắt buộc để đảm bảo sức khỏe cho cây trồng và súc vật cùng với việc đảm bảo cho thực phẩm và thức ăn cho gia súc là an toàn, có chất lượng cao và có nhãn mác tương ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu.

Liên minh Châu Âu đưa ra các quy định nghiêm khắc về nhãn mác, nhờ vậy người tiêu dùng nhận được thông tin rộng và chi tiết về thành phần của thực phẩm, việc này giúp họ khi quyết định chọn có hiểu biết về thực phẩm mình dùng. Trên các sản phẩm phải có các nhãn mác rõ ràng với các thông tin quan trọng về các chất gây dị ứng và giá trị dinh dưỡng, trong đó có giá trị năng lượng và thành phần chất béo, chất béo bão hòa, tinh bột, đường, chất đạm và muối. Nhãn mác áp dụng cho thực phẩm cũng có thông tin về nhà sản xuất, người bán, nhà nhập khẩu, điều kiện bảo quản và chế biến của các loại thực phẩm.

Nguyên tắc sản xuất và hệ thống chất lượng

Trong số các bộ phận chủ chốt cho phép thấy rõ xâu chuỗi việc sản xuất thực phẩm trên địa bàn của Liên minh Châu Âu có hệ thống bắt buộc để xác định sản phẩm và việc kiểm tra thường xuyên của các cơ quan kiểm tra, việc này đảm bảo mức theo dõi cần thiết của quá trình sản xuất thực phẩm.

Việc tiêu chuẩn hóa các quá trình sản xuất liên quan đến mọi xí nghiệp sản xuất thực phẩm cũng như các vấn đề liên quan là mức độ cao của tình trạng súc vật và việc tiến hành ghi chép tư liệu. Mọi xí nghiệp của ngành công nghiệp thực phẩm trên địa bàn của Liên minh Châu Âu có nghĩa vụ đưa vào thi hành các hệ thống trong đó các hệ thống sau là phổ biến nhất:

 • Hệ thống HACCP (từ chữ tiếng Anh: Hazard Analysis and Critical Control Points) – Hệ thống Phân tích Nguy cơ và Các điểm tới hạn kiểm tra.
 • Hệ thống GHP (từ chữ tiếng Anh: Good Hygienic Practice) – Thực hành vệ sinh tốt.
 • Hệ thống GMP (từ chữ tiếng Anh: Good Manufacturing Practice) – Thực hành sản xuất tốt.
 • Hệ thống GAP (từ chữ tiếng Anh: Good Agricultural Practices) – Các thực hành nông nghiệp tốt

Hệ thống HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Hệ thống Phân tích Nguy cơ và Các điểm tới hạn kiểm tra.

Hệ thống HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Hệ thống Phân tích Nguy cơ và Các điểm tới hạn kiểm tra là hệ thống an toàn thực phẩm chủ yếu dựa trên việc ngăn ngừa các nguy cơ. Nó dựa trên việc nhận diện các nơi mà ở đó có thể xuất hiện các mối nguy hiểm và tiến hành các hoạt động thích hợp nếu mối đe dọa xuất hiện.

HACCP là một hoạt động nhằm mục đích đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận diện và đánh giá thang bậc của mối đe dọa trên quan điểm các đòi hỏi về sức khỏe của thực phẩm và mối nguy cơ xuất hiện các đe dọa trong mọi giai đoạn của quá trình sản xuất và quay vòng thực phẩm.

Việc đưa hệ thống HACCP vào hoạt động có lợi cả cho người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Với trách nhiệm đưa hệ thống HACCP trong các hãng, người tiêu dùng có được sự chắc chắn là các thực phẩm mình ăn là an toàn. Doanh nghiệp có hệ thống hoạt động đúng sẽ xây dựng được niềm tin của người tiêu dùng với hãng và cải thiện bộ mặt của mình.

HACCP là một cách tiếp cận có hệ thống để nhận diện, đánh giá và kiểm tra các mối đe dọa đến an toàn thực phẩm dựa theo bảy nguyên tắc sau đây:

 • Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích các mối đe dọa.
 • Nguyên tắc 2: Xác định Các điểm tới hạn của kiểm tra (CCP).
 • Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn nguy kịch.
 • Nguyên tắc 4: Thiết lập các thủ tục theo dõi.
 • Nguyên tắc 5: Thiết lập các hành động điều chỉnh.
 • Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục kiểm tra xác nhận.
 • Nguyên tắc 7: Soạn thảo và tiến hành ghi chép tư liệu và xác định phương pháp ghi và bảo quản dữ liệu.

Hệ thống GHP (Good Hygienic Practice) – Thực hành vệ sinh tốt

GHP (Good Hygienic Practice) tức là Thực hành vệ sinh tốt là hệ thống có mục đích duy trì việc kiểm tra thích hợp vệ sinh môi trường lao động trong hãng thuộc ngành thực phẩm.

Áp dụng hệ thống Thực hành vệ sinh tốt liên quan tới:

 • Tình trạng kỹ thuật các tòa nhà của xưởng sản xuất và trụ sở của hãng và việc sạch sẽ xung quanh;
 • Chức năng của việc sử dụng các phòng của xưởng và trang bị ở đó, có kể đến phòng sản xuất, kho và phòng xã hội, lưu ý đặc biệt đến việc chia công xưởng ra các khu vực theo quan điểm về xuất hiện các nguy cơ an toàn cho sản phẩm cuối cùng;
 • Tình trạng kỹ thuật và vệ sinh của các máy, thiết bị và dụng cụ về mặt đảm bảo an toàn thực phẩm;
 • Việc hoạt động đúng của các thiết bị kiểm tra-đo đạc;
 • Việc tiến hành chính xác và hiệu quả của các quá trình làm sạch, lưu tâm đặc biệt đến việc rửa trong đó có việc áp dụng các chất rửa và sát trùng thích hợp;
 • Chất lượng nước áp dụng trong xưởng vào mục đích công nghệ;
 • Quá trình loại nước thải đúng và thu gom cùng loại các chất thải rắn, trong đó có các chất thải nguy hiểm và các chất thải sau khi ăn ở các xí nghiệp có nhà ăn tập trung;
 • Các tuyên cáo hiện tại của bác sỹ về mục tiêu vệ sinh-dịch tễ theo các quy định về các bệnh lây lan và sự nhiễm bệnh liên quan tới những người tham gia vào quá trình sản xuất hay buôn bán thực phẩm;
 • Phân loại các nhân viên trong lĩnh vực chấp hành các nguyên tắc vệ sinh tương ứng với công việc thực hiện;
 • Quá trình có hiệu quả để bảo vệ xí nghiệp trước các côn trùng có hại.

Hệ thống GMP (Good Manufacturing Practice) – Thực hành sản xuất tốt

GMP (Good manufacturing practices) tức là Thực hành sản xuất tốt là một phần quan trọng của hệ thống chung an toàn thực phẩm HACCP trong ngành thực phẩm. Thực hành sản xuất tốt (GMP) có thể định nghĩa như các thao tác đòi hỏi cần thiết cho phép doanh nghiệp thực phẩm sản xuất thực phẩm an toàn. Một điểm nhấn lớn về tôn trọng các nguyên tắc Thực hành sản xuất tốt (GMP) có trong tất cả các quy định tương ứng liên quan đến thực phẩm và các tiêu chuẩn chứng chỉ của khách hàng.

Thực hành sản xuất tốt (GMP) là quan trọng cho sản xuất thực phẩm an toàn. Doanh nghiệp thực phẩm có nghĩa vụ pháp lý và đạo đức sản xuất và làm các thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp thực phẩm có thể phải trả giá cao nếu không áp dụng các biện pháp tương ứng về thực hành sản xuất tốt (GMP). Toàn bộ nhân viên phải được tập huấn theo các quy trình GMP của các doanh nghiệp thực phẩm.

Thực hành sản xuất tốt (GMP) bao hàm nhiều điều kiện thao tác và thủ tục cơ bản mà các doanh nghiệp thực phẩm cần phải thỏa mãn. Chúng có thể là:

 • Kết cấu đúng và hệ thống các gian để thực phẩm.
 • Tình hình môi trường bên ngoài của các gian để thực phẩm.
 • Duy trì thích ứng các dụng cụ và công cụ dùng trong ngành thực phẩm.
 • Việc áp dụng các hóa chất tương ứng trong các gian để thực phẩm và xung quanh chúng, trong đó có các chất tẩy rửa, các chất hóa học để chống côn trùng có hại và các chất bôi trơn máy móc.
 • Nhận dạng và lưu chứa các chất thải của daonh nghiệp thực phẩm.
 • Độ sạch của các gian để thực phẩm, các trang bị, đồ chứa, sàn, tường và trần.
 • Chương trình hiệu quả để chống côn trùng có hại thực hiện trong các gian để thực phẩm và quanh chúng.
 • Tránh có các vật lạ trong sản phẩm đã làm xong. Nguồn gốc của các vật lạ có thể là cây, thủy tinh, kim loại, chất dẻo, côn trùng có hại, giấy, giây, băng dính.

Hệ thống GAP (Good Agricultural Practices) – Các thực hành nông nghiệp tốt

GAP (Good Agricultural Practices) tức Các thực hành nông nghiệp tốt là các chỉ dẫn liên quan đến việc sản xuất của nông dân nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm vi sinh liên quan với các bệnh truyền qua thực phẩm ở các trang trại của họ.

Thực hành nông nghiệp tốt áp dụng như một tập hợp các nguyên tắc trong sản xuất ở các trang trại và trong các quá trình sau sản xuất để có thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp còn lại an toàn, đồng thời có tính đến việc tồn tại lâu dài về kinh tế, xã hội và môi trường .

GAP buộc nông dân tôn trọng các giai doạn chờ sau khi bón phân, dùng các chất hay thuốc bảo vệ để bảo vệ thực vật.

Các nguyên tắc này cũng xác định chặt chẽ nên nuôi gia súc bằng gì và theo cách nào, bón phân gì và làm thế nào để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng qua việc sản xuất tự nhiên.

Việc kiểm tra thực phẩm ở Liên minh Châu Âu

Theo các quy định, Liên minh Châu Âu tiến hành các cuộc kiểm tra chi tiết để đảm bảo cho mọi sản phẩm trong chuỗi thực phẩm thỏa mãn các tiêu chuẩn thích ứng. Các cuộc kiểm tra này bao gồm các phép thử phát hiện các thứ còn lại của thuốc thú y, thuốc trừ sâu và các chất bẩn. Các cuộc kiểm tra do chuyên gia của Liên minh thực hiện, họ đến các trang trại nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Ngược lại, các cơ quan của mỗi nước tiến hành kiểm tra trong biên giới của Liên minh Châu Âu để đảm bảo cho thực phẩm và gia súc có nguồn gốc từ ngoài Liên minh có thỏa mãn các tiêu chuẩn của Liên minh không.

Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính đảm bảo cho thực phẩm mình đưa ra thị trường là an toàn. Các cuộc kiểm tra chi tiết và đều đặn của chính quyền do các tổ chức của các nhà nước thành viên đảm bảo duy trì tiêu chuẩn cao của Liên minh đối với các thực phẩm và thức ăn cho gia súc.

Các thanh tra của Văn phòng về vấn đề Thực phẩm và Thú y của Ủy ban Châu Âu kiểm tra các tổ chức của quốc gia và đảm bảo cho việc áp dụng các quy định của liên minh trên lãnh thổ của Liên minh Châu Âu. Họ cũng hoạt động ở cả các nước chuẩn bị gia nhập Liên minh và ở các nước xuất khẩu súc vật, thực vật, thực phẩm và thức ăn gia súc tới Liên minh Châu Âu.

Việc áp dụng trên lãnh thổ Liên minh Châu Âu các hệ thống chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất được hỗ trợ bởi các cuộc kiểm tra đều đặn của các cơ quan kiểm tra đảm bảo nhận diện đầy đủ xâu chuỗi nông nghiệp- thực phẩm trên tinh thần của nguyên tắc „từ cánh đồng lên bàn ăn”.

Theo các tiêu chuẩn châu Âu về sản xuất, người tiêu dùng bao giờ cũng nhận được sản phẩm có chất lượng cao. Nhờ các nguyên tắc nhất quán và sự minh bạch của các quá trình trong toàn bộ dây chuỗi sản xuất, người tiêu thụ cũng có sự đảm bảo về an toàn sản xuất và có thông tin đầy đủ về nguồn gốc xuất xứ của nó.