• English
 • Tiếng Việt
 • 中文 (中国)
 • 한국어
 • 日本語
 • Các tiêu chuẩn cao về chăn nuôi heo ở Liên minh Châu Au!

  Hiện nay trên địa bàn các quốc gia của Liên minh Châu Âu việc chăn nuôi heo với tiêu chuẩn cao đang vượt lên đầu, nó quan tâm đến chất lượng tốt nhất và độ an toàn của thịt heo, kết nối các công nghệ hiện đại với truyền thống và giữ cân bằng đầy đủ trong chăn nuôi. Nhờ đó, việc chăn nuôi của châu Âu nổi bật trên nền của cuộc cạnh tranh trên thế giới!

   

  Đặc điểm của nơi nuôi.

  Việc chọn vị trí, xây dựng và khai thác các trang trại chăn nuôi gia súc được quy định chặt chẽ theo các điều luật và các đòi hỏi1, nó buộc người nông dân phải có nghĩa vụ xin được các loại quyết định và giấy phép khác nhau, cũng như trình bày các phân tích chi tiết về hậu quả tác động lên môi trường của việc chăn nuôi trong các giai đoạn khác nhau để thực hiện nó. Nên nhớ rằng việc có chất lượng cao trong chăn nuôi ở Liên minh Châu Âu không được gây ảnh hưởng xấu cho môi trường thiên nhiên.

   

  Việc chăn nuôi ở tiêu chuẩn cao trông ra sao – các tiêu chuẩn chăn nuôi của châu Âu!

  Nhờ văn bản phối hợp là Chỉ thị số 2008/120/WE ra ngày 18/12/2008 1 , người ta đã hệ thống hóa tất cả các đòi hỏi về pháp lý liên quan trực tiếp đến việc duy trì tình trạng sống tốt cho gia súc. Mỗi con vật tại nơi chăn nuôi được đảm bảo tự do vận động. Vì con heo trong các điều kiện tự nhiên sống thành đàn nên ta cần đảm bảo cho chúng cái gọi là tính đa dạng của môi trường. Để chăm lo đến điều kiện sống tốt cho súc vật, những người chăn nuôi đảm bảo cho chúng một diện tích thích hợp, nhờ vậy chúng có thể duy trì lối sống tự nhiên của mình.

  Tại sao việc cho heo ăn gì là rất quan trọng?

  Tuy nhiên điều quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng cao của thức ăn cho gia súc và việc uống nước thoải mái, nhờ đó con vật có thể thích ứng việc ăn của mình theo nhu cầu sinh học tự nhiên.

  Thức ăn dùng nuôi heo phải cân đối về thành phần và chứa các chất dinh dưỡng cần thiết để lớn và phát triển đầy đủ. Do vậy trong chăn nuôi heo ở châu Âu người ta dùng các thức ăn cho gia súc chất lượng cao, thỏa mãn mọi đòi hỏi có trong NGHỊ ĐỊNH (WE) số 183/2005 của QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ra ngày 12/01/2005 quy định các đòi hỏi về vệ sinh của thức ăn cho gia súc2.

  Cần rất chú ý đến chất lượng nước cho heo uống. Nó phải thỏa mãn mọi chuẩn đối với nước uống dùng cho con người.

   

  Việc chăn nuôi gia súc phải làm trong các tòa nhà như thế nào?

  Nơi chăn nuôi phải là một khu vực hoàn toàn không có chướng ngại vật gì. Lượng diện tích tự do tính theo mỗi đầu gia súc phụ thuộc ví dụ như vào trọng lượng của nó. Trong trường hợp heo con hay mỗi đầu heo nuôi tại nơi nuôi thì ngoài chỗ riêng, nó phải trong khoảng từ 0,15-1,00 m2. Tiếp theo mỗi heo cái và/hoặc heo nái, nuôi theo đàn thì diện tích mặt sàn tương ứng phải là 1,64 i 2,25 m2. Người nuôi có trách nhiệm đảm bảo đủ chỗ thích hợp cho mỗi con vật để nó có thể tự do di chuyển. Các bức tường của tòa nhà phải được giữ ấm thích hợp để đảm bảo nhiệt độ thoải mái cho súc vật. Cần chăm lo về vệ sinh của tòa nhà vì heo là loài vật rất ưa sạch.

  Theo luật hiện hành1 người ta cấm xây dựng các nơi súc vật bị trói buộc. Các chủ nhân trại nuôi heo có trách nhiệm đảm bảo cho súc vật các điều kiện về môi trường tương ứng, điều này sẽ làm cho thịt có chất lượng cao. Các điều kiện về vi khí hậu trong các tòa nhà và nơi nuôi heo tác động cả theo con đường vật lý, cũng như hóa học và sinh học đến tình trạng sức khỏe cho súc vật cũng như có được kết quả sản xuất.

   

  Việc theo dõi chất lượng của các đơn vị kiểm tra trông ra sao?

  Để giữ cho mức chăn nuôi cao nhất người ta tiến hành việc kiểm tra chất lượng và tình trạng sống tốt của gia súc một cách có hệ thống. Mỗi quốc gia thành viên quy định các cơ quan theo dõi tương ứng:

  - về vấn đề bảo vệ môi trường  - Thanh tra bảo vệ môi trường;

  - về vấn đề bảo vệ sức khỏe cho súc vật và tình trạng sống tốt của gia súc – Thanh tra Dịch tễ.

  Mỗi người chăn nuôi có trách nhiệm tiến hành ghi sổ sách chăn nuôi chi tiết3.

   

  Việc chăn nuôi ở Liên minh Châu Âu nổi bật lên vì điều gì?

  Duy trì tình trạng sống tốt cho heo trong suốt cuộc đời con vật, đảm bảo các điều kiện tối ưu để phát triển và áp dụng các công nghệ hiện đại đã được kiểm nghiệm đã đưa việc chăn nuôi của châu Âu lên một mức hoàn toàn khác. Nhờ vậy thịt heo của Liên minh Châu Âu là một trong các loại thịt tốt nhất trên toàn thế giới4. Chăn nuôi ở châu Âu đảm bảo cho các con vật những điều kiện gần gũi nhất để sống như trong môi trường thiên nhiên.

  Chất lượng cao, ngon tuyệt và điều quan trọng nhất là độ an toàn của thịt heo của Liên minh Châu Âu – đó là sự đảm bảo cho bạn có các cảm hứng về vị không thể nào quên được!

   

   

  Nguồn:

  1. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj Chỉ thị của Hội đồng 2008/120/WE ngày 18/12/2008 quy định các chuẩn tối thiểu về bảo vệ heo
  2. NGHỊ ĐỊNH (WE) số 183/2005 của QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ra ngày 12/01/2005 quy định các đòi hỏi về vệ sinh của thức ăn cho gia súc
  3. Quyết định của Ủy ban 89/502/EWG ngày 18/07/1989 quy định các tiêu chuẩn về việc ghi chép sổ sách heo  giống nuôi thuần chủng.  
  4. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/pig-market-situation_en.pdf