• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • BỤNG PHÍA TRƯỚC

    Phần dưới phía trước của thân bò đoạn có sườn. Thịt với xương và mỡ.

    Dùng nấu súp, nước xốt hay chế các món từ thịt băm.