• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • GIĂM BÔNG HUN KHÓI

    Giawm bông hun khói là loại thịt nguội làm từ thịt vai heo không xương, toàn bộ hay các miếng lớn. Thịt heo làm giăm bông hun khói được giầm và bọc trong lưới hay vỏ xông khói.

    Nếu thành phẩm là giăm bông hun khói luộc thì sau khi hun khói nó được hấp hay luộc rồi để nguội.