• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • GIĂM BÔNG XÔNG KHÓI LUỘC

    Giăm bông xông khói luộc của Liên minh Châu Âu được sản xuất từ thịt mông heo hay bò, qua quá trình xông khói và luộc. Giăm bông có hình dạng hình nón, trụ hay cầu không đều tùy theo miếng bắp thịt sử dụng. Độ lớn không quy định, nhưng thường nằm trong khoảng từ 1 kg đến 2,5 kg. Màu mặt cắt của giăm bông đỏ hồng, mỡ trắng với sắc hồng.