• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • LẠP XƯỜNG

    Một loại xúc xích nhỏ, dòn, mảnh và dài thanh khiết làm từ thịt heo, thịt gà hay cả thịt bò băm nhỏ trung bình, qua hun khói hay xông khói rất lâu bằng khói của gỗ cây sồi-tống quán sủ (thuộc họ bạch dương: alder) với hương vị cảm thấy rõ của một nhóm các gia vị chọn lọc.