• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • MÔNG

    Phần sau của mình heo, bắp thịt to với cấu trúc sợi đều với lớp mỡ mỏng. Dùng nướng cả tảng xau khi xăm, rán ở dạng lát hay hầm sau khi đã rán qua.