• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • QUẢ MÂM XÔI

    Cây bụi có các ngọn dài, mảnh và cao đến 2 mét, lá xanh phía dưới trắng. Quả thường màu đỏ, nhưng cũng có giống quả màu vàng hay tím đậm. Nó nhiều đường và rất ngọt.