• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • TÁO LIGOL

    Táo hai màu có màu xanh phủ 75-85% ánh tím đỏ cùng dạng. Quả cỡ từ trung bình đến to, hình tròn, hơi thu lại về phía cuối một chút. Táo đầy sức sống, nhiều nước với vị ngọt-chua nhẹ.