• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • TÁO RED DELICIOUS

    Cỡ trung bình, quả kéo dài dạng hình nón, nở rộng về phía trên, thu hẹp về phía dưới. Vỏ dày, nhẵn, phủ một lớp dải ánh màu đỏ son và màu booc-đô. Táo cứng, dòn, mọng nước và ngọt.