• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • TÁO RED JONAPRINCE

    Khi chín có màu đỏ đậm với ánh booc-đô đậm, lan tỏa. Quả to hay rất to hình cầu-hình nón. Táo cứng, mọng nước, dòn và rất ngọt.