• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • THĂN

    Từ phần sau của thân, thịt dài dọc sống lưng, dải thịt khá hẹp dọc sống lưng với màu hồng nhạt. Dùng vào các món hầm hay rán, thịt lý tưởng để nướng que, nướng trên than và thịt băm.