• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • Thăn

    Thăn là miếng thịt rất ngon của con bò. Thịt mềm, ít mỡ có thể đem nướng hay rán nhanh. Thăn là phần ít vận động nhất và vì thế cũng là thịt quý nhất hay dùng làm món thịt xay ăn sống (tatar) hay làm món Ý carpaccio. Thịt thăn rán chỉ tra muối khi sắp rán xong. Để nướng lò có thể xát muối, tiêu và tỏi băm nhỏ. Cũng có thể xoa một lớp mù-tạt lên.