• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • Thịt vai

    Phần vai của mình con bò châu Âu là sải thịt dọc lưng có phủ một lớp mỡ. Thịt vai đỏ xẫm có nhiều cách chế biến và đa dạng. Có thể nấu món ra-gu kiểu Hung (goulash), có thể xay hay nấu nước dùng. Chúng ta cũng có thể làm từ nó món nướng giòn và mọng nước. Thịt cũng thích hợp để hầm hay luộc. Thịt vai dùng nướng trên than nên cắt thành các dải dầy và ướp với hành, tỏi, muối và hạt tiêu trước một hôm. Trên dàn nướng hay chảo nên nướng mỗi mặt của nó khoảng 5 phút.