• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • BỤNG PHÍA SAU

    Phần dưới phía sau của thân bò, thịt mềm và dính với các chỗ phồng và các lớp màng.

    Dùng nấu súp và nước xốt cũng như thịt băm.