• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • MÌNH NGỖNG

    Thịt được đánh giá cao vị nhẹ nhàng và hơi ngọt, nổi bật với hương vị tuyệt vời nhất là sau khi nướng lò. Thịt lý tưởng để nướng hay nhồi hoa quả (táo, mận, nam việt quất – cranberry) có rắc kinh giới ô (marjioram) cho vị và hương, cũng như để hầm và làm các nước xốt thơm và vị mạnh.