• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • Ngực

    Ngực bò là phần thịt phía dưới thân con bò với lượng mỡ trung bình. Nó dùng để nấu các món xúp khác nhau.  Thịt này cũng để chế nước dùng, các món bằng thịt xay và các món hầm, cũng như món ra-gu Hung hay làm nước xốt chan lên mỳ, ví dụ xốt kiểu Bologne.