• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • XÚC XÍCH MỎNG

    Thịt heo giã nhỏ tẩm ướp nhồi vào vỏ tự nhiên hay nhân tạo rồi qua quá trình hun khói và hấp cùng với một số gia vị tự nhiên chọn lọc.